विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रको जरुरी सूचना

काठमाडौं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले सार्वजनिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सबै, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, र तोकिएको आधार पुगेका सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सम्बोधन गरिएको सूचनामा आ.व. २०७७–७८ को विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक दरबन्दी तथा राहत शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रम बारे उल्लेख गरिएको छ ।

क्ेन्द्रको सूचनामा ७७ ओटै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई वार्षिक एकमुष्ट अनुदानबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ अनुसार उल्लेखित कागजातहरु संलग्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा साउन मसान्तसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् केन्द्रको सूचना

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार