Friday 14th of June 2024

शपथबाट हटाइयो ‘प्रतिज्ञा’ शब्द

काठमाडौं ः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्दा अब ‘प्रतिज्ञा’ गर्न...